Ölçü alınıp rölöve çizilir, veriler toplanır...
Verilere göre 2D plan hazırlanır bütçe oluşturulur...
Sözleşme yapılır...
Proje gerçeğe en yakın haliyle müşteriye sunulur...
Onaylanan proje bütün detaylarıyla uygulanır...